LESS IS MORE

Ask me Next pageArchive

"Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas."

- Tadeusz Konwicki “Mała apokalipsa” (via plastikowe)

(via smutno-mi)

"If they don’t like you who the fuck cares."

- (via kaktulu)

(Source: kitschybitchy, via smutno-mi)

"Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami ‘Norwegian Wood’"

- (via the-black-anchor)

(via omamy)