LESS IS MORE

Ask me Next pageArchive

"Odpychasz ludzi od siebie, żeby mniej bolało kiedy odchodzą."

- (via senny-azyl)

(Source: anestetyk, via 21-01)

"I cannot believe in a God who wants to be praised all the time."

- Friedrich Nietzsche (via vainajala)

(Source: feellng, via emlowicz)

"Kiedy zeszłego roku nie chciałaś spędzać ze mną sylwestra, miałem jakieś złowrogie przeczucie, że jest to mój ostatni sylwester w kraju: ale Ty się zawsze śmiałaś z moich przeczuć. Nie wiem, ile mnie jeszcze smutnych sylwestrów czeka. Ale tak jak wtedy miałem to przeczucie - ponure i złowrogie, tak dzisiaj - 7 December - wierzę, że stanie się coś co zlikwiduje naszą rozłąkę, i że będziemy razem: tak jak Ty i ja tego pragnęliśmy. To przyjdzie szybciej, niż myślimy oboje. Świat racjonalny nie ma, jak wiemy, wszelkiego sensu. Wolę zakładać niespodzianki, niż wiarę w ludzi - na emigracji, tutaj zmieniają się kryteria.
(…)
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie. Ale nie da mi nikt choć tej odrobiny. A w końcu wszystko jedno, gdzie człowiek jest cudzoziemcem. Ale czekaj. Jeszcze czekaj. Jesteś taka młoda. To nic nie znaczy, bo powinnaś właśnie teraz być szczęśliwa. Ale ja też jestem sam: pamiętaj, że jestem zupełnie sam i wszystko, czym żyję, to panna Czaczkes. Jeszcze trochę czekaj. Jeszcze trochę, ja też nie jestem szczęśliwy.
Czekaj, czekaj"

- LIST MARKA HŁASKI DO AGNIESZKI OSIECKIEJ (via lul0mae)

(via emlowicz)